maspex
cz   CZ
sk   SK

OP LZZ projekt 2

Název projektu:
Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti Maspex Czech s.r.o.


Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01302


Evropský sociální fondEvropská unieOperační program Lidské zdroje a zaměstnanostPodporujeme vaši budoucnost

Společnost MASPEX Czech s.r.o. si chce pomocí projektu vychovat odborný střední management, který bude zároveň schopen dále předávat své zkušenosti a dovednosti ostatním zaměstnancům na nižších pozicích, případně zaškolovat nově příchozí zaměstnance.


S tím souvisejí i vzdělávací potřeby těchto zaměstnanců, které spočívají v rozvoji odborných znalostí v oblasti projektového managementu, CRM systémů, znalostí principů assesment centra, řízení pohledávek, v rozvoji znalostí anglického obchodního jazyka (mateřská společnost má hlavní komunikační jazyk angličtinu), ale například i v oblasti principů a dodržování rovných příležitost.


Vzdělávací potřeby zaměstnanců na obchodních pozicích spočívají v potřebě zvýšit jejich odbornou znalost nabízených produktů, aby zlepšili své vystupování ve vztahu k zákazníkům a byli schopni nabízet produkty a doplňkové služby podle zákazníkových potřeb. Realizací vzdělávání celkově posílíme profesionalitu zákaznického servisu i celého podniku.


Zaměstnanci 'back office' představují především podpůrnou podporu firmy, proto si díky kurzům rozšíří své znalosti především ve vazbě na jejich pracovní činnost - tj. legislativa využívaná v obchodní praxi, personální controlling, využití cloud computingu a MS Excel.


Cílovou skupinou jsou i pracovníci marketingu,kteří se starají o propagaci, vytvářejí marketingové kampaně,zpracovávají marketingové analýzy apod. Z toho důvodu jsou kurzy pro cílovou skupinu zaměřeny na možnosti a principy marketingu v nových médiích, na aktuální marketingové trendy a jejich možné využití, na tzv. marketing dětských a dospělých značek, na brand management suchého sortimentu a na marketingové plánování.


V rámci projektu dojde ke zhodnocení stávajícího systému vzděl. a to za pomoci cílové skupiny. V současné době neprobíhá žádné ucelené vzdělávání. Předpokládáme, že nově vzniklé komplexní produkty odstraní nedostatky a budou zaměřeny jednak na potřeby společnosti, ale zároveň také na potřeby zaměstnanců.


Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti MASPEX Czech s.r.o.


Projekt je naplánován na období od června 2013 do května 2015.

Copyright © MASPEX Czech s.r.o. | vstup pro klienty
voda fontea