maspex
cz   CZ
sk   SK

OP LZZ projekt

Název projektu:
Efektivní vzdělávání zaměstnanců MASPEX Czech s r.o. pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v době ekonomické krize

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01600


Evropský sociální fondEvropská unieOperační program Lidské zdroje a zaměstnanostPodporujeme vaši budoucnost

ÚVOD

Naše společnost přikládá velký význam rozvoji lidských zdrojů. Snahou vedení je stávající systém řízení lidských zdrojů inovovat, proto je ve společnosti podporováno další vzdělávání zaměstnanců, které přispívá k jejich osobnímu rozvoji a stabilizaci. Víme, že kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem konkurenceschopnosti naší společnosti, proto jsem zažádali o grand na vzdělávání svých zaměstnanců a ten nám byl schválen.

Ke dni 1.12.2010 naše společnost tedy zahájila realizaci projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, konkrétně z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tyto webové stránky budou sloužit k průběžnému zveřejňování informací o celém projektu.


CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost firmy prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Specifickými cíly projektu jsou rozvoj podnikového systému ŘLZ s využitím inovativních přístupů a posílení udržitelnosti pracovních míst.

Po zvážení strategie firmy, priorit ŘLZ a realizační náročnosti se management společnosti rozhodl do projektu zapojit zhruba 75 % zaměstnanců, pro které jsou navrženy vzdělávací programy na míru dle jejich pracovního zařazení. Projekt se skládá z těchto programů:

  • Vzdělávání top managementu
  • Vzdělávání středního managementu
  • Vzdělávání obchodníků
  • Vzdělávání administrativních pracovníků
  • Jazykové vzdělávání – obchodní angličtina
  • Veřejné kurzy

Cílem vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace účastníků a jejich adaptability na změny ve firmě i na trhu práce. Zapojením jednotlivců a týmů dojde k růstu osobního potenciálu, motivace a tím k zefektivnění firemních procesů. Výsledkem bude zkvalitnění nabízených služeb, vyšší pracovní výkonnost a vzroste konkurenceschopnost firmy.


ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Na konci února bylo vyhlášeno na dodavatele vzdělávacích služeb. Ukončení výběrového řízení je plánováno na 14. 3. 2011. Poté bude vybrán nejvhodnější dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva.

Copyright © MASPEX Czech s.r.o. | vstup pro klienty
voda fontea